Diskors Mill-Onor Lawrence Gonzi, Prim Ministru,…

Naħseb li huwa xieraq li nibda billi nsellem lil dan l-imprenditur li ħalla impatt qawwi fuq l-ekonomija tagħna, fuq is-sens imprenditorjali ta’ pajjiżna, fuq il-potenzjal li pajjiżna…

Tahdita pubblika mill-kap ta’ l-oppozizzjoni Dr Joseph Muscat

Inrodd hajr lill-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu ta’ l-istedina biex naqsam maghkom ftit hsibijiet dwar dak li jistenna l-politiku mill-gurnalisti. Qabel xejn nixtieq

Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism (FTFEĠ) hosts national conference on climate change.

The Fondazzjoni Tumas Fenech għall-Edukazzjoni fil-Ġurnaliżmu (FTFEĠ) hosted the first annual national conference on Friday in the Oracle Conference Centre of the Dolmen Resort Hotel, Qawra.